آنتالیا ویژه خرداد

چهار شنبه, 16 خرداد 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
HIMEROS BEACH 3 all kemer 1,990,000 تومان تومان تومان تومان تومان
LARA HADRIANUS 4 ALL Lara 2,140,000 تومان تومان تومان تومان تومان
BELKON 4 ALL BELEK 2,250,000 تومان تومان تومان تومان تومان
MAYA WORLD BELEK 5 ALL Belek 3,000,000 تومان تومان تومان تومان تومان
sea life 5 UALL CITY CENTER 3,050,000 تومان تومان تومان تومان تومان
TRANS ATLANTIK 5 UALL KEMER 3,200,000 تومان تومان تومان تومان تومان
avantgard 5 uall kemer 3,300,000 تومان تومان تومان تومان تومان
KERVANSARAY LARA 5 U.ALL Lara 3,500,000 تومان تومان تومان تومان تومان
LARA FAMILY CLUB 5 U.ALL Lara 3,550,000 تومان تومان تومان تومان تومان
HIMEROS BEACH
3
kemer
all
قیمت 2 تخت خوابه: 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
LARA HADRIANUS
4
Lara
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 2,140,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
BELKON
4
BELEK
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 2,250,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
MAYA WORLD BELEK
5
Belek
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
sea life
5
CITY CENTER
UALL
قیمت 2 تخت خوابه: 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
TRANS ATLANTIK
5
KEMER
UALL
قیمت 2 تخت خوابه: 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
avantgard
5
kemer
uall
قیمت 2 تخت خوابه: 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
KERVANSARAY LARA
5
Lara
U.ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 3,500,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
LARA FAMILY CLUB
5
Lara
U.ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات