پاتایا ویژه تعطیلات خرداد ماه

دو شنبه, 14 خرداد 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
YES BOUTIQUE 3 B.B NEAR WALKING ST 2,376,000 تومان تومان تومان تومان تومان
the sun resort 3 BB NEAR WALKING ST 2,562,000 تومان تومان تومان تومان تومان
WIZ HOTEL 3 B.B NEAR WALKING ST 2,648,000 تومان تومان تومان تومان تومان
THE ZING 3 B.B NEAR WALKING ST 2,693,500 تومان تومان تومان تومان تومان
mind resort 3 bb near walking st 2,739,000 تومان تومان تومان تومان تومان
beston hotel 4 bb near walking st 2,747,000 تومان تومان تومان تومان تومان
SUN CITY 4 B.B NEAR WALKING ST 2,921,000 تومان تومان تومان تومان تومان
GARDEN SEA VIEW 4 B.B NAKLUA 3,103,000 تومان تومان تومان تومان تومان
VISTA HOTEL 4 B.B SECOND RD 3,285,000 تومان تومان تومان تومان تومان
AMARI RESIDENCE 5 B.B PHRATAMNAK 3,470,000 تومان تومان تومان تومان تومان
YES BOUTIQUE
3
NEAR WALKING ST
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 2,376,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
the sun resort
3
NEAR WALKING ST
BB
قیمت 2 تخت خوابه: 2,562,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
WIZ HOTEL
3
NEAR WALKING ST
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 2,648,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
THE ZING
3
NEAR WALKING ST
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 2,693,500 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
mind resort
3
near walking st
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 2,739,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
beston hotel
4
near walking st
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 2,747,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
SUN CITY
4
NEAR WALKING ST
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 2,921,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
GARDEN SEA VIEW
4
NAKLUA
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 3,103,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
VISTA HOTEL
4
SECOND RD
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 3,285,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
AMARI RESIDENCE
5
PHRATAMNAK
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 3,470,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات