آفر ویژه تعطیلات کیش

یک شنبه, 13 خرداد 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
هتل آپارتمان ققنوس 2 صبحانه+ناهار ترانسفر رفت و برگشت 895,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل تعطيلات 3 صبحانه استقبال فرودگاهي 995,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل سورینت مریم 4 صبحانه استقبال،فرودگاهي ميدان امير کبير 1,250,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل کوروش 5 BB مرکز 1,300,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ویدا 5 صبحانه بلوار موج 1,995,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل آپارتمان ققنوس
2
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه+ناهار
قیمت 2 تخت خوابه: 895,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل تعطيلات
3
استقبال فرودگاهي
صبحانه
قیمت 2 تخت خوابه: 995,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل سورینت مریم
4
ميدان امير کبير
صبحانه استقبال،فرودگاهي
قیمت 2 تخت خوابه: 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل کوروش
5
مرکز
BB
قیمت 2 تخت خوابه: 1,300,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
ویدا
5
بلوار موج
صبحانه
قیمت 2 تخت خوابه: 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات