تورگرجستان

جمعه, 28 اردیبهشت 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
marsel 3 bb 5دقیقه تا مرکز شهر 980,000 تومان تومان تومان تومان تومان
The k 3 bb مرکز شهر 1,190,000 تومان تومان تومان تومان تومان
DEJAVU 3 B.B TIBILISI 1,195,000 تومان تومان تومان تومان تومان
English home 4 bb مرکز شهر 1,340,000 تومان تومان تومان تومان تومان
Betlem 4 bb مرکز شهر 1,400,000 تومان تومان تومان تومان تومان
old tbilisi 4 bb 5 دقیق تا مرکز شهر 1,580,000 تومان تومان تومان تومان تومان
IOTA 5 BB مرکز شهر 2,360,000 تومان تومان تومان تومان تومان
biltmore 5 b.b tibi 3,450,000 تومان تومان تومان تومان تومان
marsel
3
5دقیقه تا مرکز شهر
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 980,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
The k
3
مرکز شهر
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
DEJAVU
3
TIBILISI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,195,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
English home
4
مرکز شهر
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 1,340,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
Betlem
4
مرکز شهر
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
old tbilisi
4
5 دقیق تا مرکز شهر
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 1,580,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
IOTA
5
مرکز شهر
BB
قیمت 2 تخت خوابه: 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
biltmore
5
tibi
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات