تور کیش

یک شنبه, 06 خرداد 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
هتل آپارتمان ققنوس 2 صبحانه+ناهار ترانسفر رفت و برگشت 435,000 تومان تومان تومان تومان تومان
تماشا 3 استقبال فرودگاهي ،صبحانه،بوفه ،ناهار ميدان اميرکبير 455,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل بزرگ ارم 4 صبحانه بلوار خیام 535,000 تومان تومان تومان تومان تومان
پارسیان 3 صبحانه،استقبال فرودگاهي ميدان ساحل 565,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل پانيذ 3 صبحانه بوفه - ناهار استقبال فرودگاهي 715,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل داریوش 5 صبحانه میدان داریوش 1,750,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل آپارتمان ققنوس
2
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه+ناهار
قیمت 2 تخت خوابه: 435,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
تماشا
3
ميدان اميرکبير
استقبال فرودگاهي ،صبحانه،بوفه ،ناهار
قیمت 2 تخت خوابه: 455,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل بزرگ ارم
4
بلوار خیام
صبحانه
قیمت 2 تخت خوابه: 535,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
پارسیان
3
ميدان ساحل
صبحانه،استقبال فرودگاهي
قیمت 2 تخت خوابه: 565,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل پانيذ
3
استقبال فرودگاهي
صبحانه بوفه - ناهار
قیمت 2 تخت خوابه: 715,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل داریوش
5
میدان داریوش
صبحانه
قیمت 2 تخت خوابه: 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات

3شب و4 روز اقامت
همراه صبحانه و ترانسفر رفت رایگان