تورآنتالیا ویژه عیدفطر

چهار شنبه, 23 خرداد 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
HIMEROS BEACH 3 all kemer 2,200,000 تومان تومان تومان تومان تومان
BELKON 4 ALL BELEK 2,720,000 تومان تومان تومان تومان تومان
NAZAR BEACH 4 ALL LARA 2,800,000 تومان تومان تومان تومان تومان
armas labada beach 5 uall kemer 3,400,000 تومان تومان تومان تومان تومان
MAYA WORLD BELEK 5 ALL Belek 3,580,000 تومان تومان تومان تومان تومان
LARA FAMILY CLUB 5 U.ALL Lara 4,350,000 تومان تومان تومان تومان تومان
RAMADA RESORT LARA 5 U.ALL Lara 4,550,000 تومان تومان تومان تومان تومان
SHERWOOD DREAMS 5 ALL Belek 5,600,000 تومان تومان تومان تومان تومان
SHERWOOD BREEZE RESORT 5 U.ALL Kondo 5,900,000 تومان تومان تومان تومان تومان
HIMEROS BEACH
3
kemer
all
قیمت 2 تخت خوابه: 2,200,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
BELKON
4
BELEK
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 2,720,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
NAZAR BEACH
4
LARA
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
armas labada beach
5
kemer
uall
قیمت 2 تخت خوابه: 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
MAYA WORLD BELEK
5
Belek
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 3,580,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
LARA FAMILY CLUB
5
Lara
U.ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
RAMADA RESORT LARA
5
Lara
U.ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 4,550,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
SHERWOOD DREAMS
5
Belek
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 5,600,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
SHERWOOD BREEZE RESORT
5
Kondo
U.ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 5,900,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات