تور انتالیا

چهار شنبه, 05 اردیبهشت 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
ATALLA 3 BB CITY CENTER 1,290,000 تومان تومان تومان تومان تومان
TOKAY 3 BB KEMER 1,490,000 تومان تومان تومان تومان تومان
LARA HADRIANUS 4 ALL Lara 1,640,000 تومان تومان تومان تومان تومان ALL
SENSITIVE PRIMIUM 5 UALL BELEK 2,010,000 تومان تومان تومان تومان تومان UALL
GRAND PARK LARA 5 ALL Lara 2,290,000 تومان تومان تومان تومان تومان SP ALL
RAMADA RESORT LARA 5 U.ALL Lara 2,390,000 تومان تومان تومان تومان تومان UALL
KERVANSARAY LARA 5 U.ALL Lara 2,590,000 تومان تومان تومان تومان تومان UALL
ATALLA
3
CITY CENTER
BB
قیمت 2 تخت خوابه: 1,290,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
TOKAY
3
KEMER
BB
قیمت 2 تخت خوابه: 1,490,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
LARA HADRIANUS
4
Lara
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 1,640,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات: ALL
SENSITIVE PRIMIUM
5
BELEK
UALL
قیمت 2 تخت خوابه: 2,010,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات: UALL
GRAND PARK LARA
5
Lara
ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات: SP ALL
RAMADA RESORT LARA
5
Lara
U.ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات: UALL
KERVANSARAY LARA
5
Lara
U.ALL
قیمت 2 تخت خوابه: 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات: UALL
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات