تور استانبول

جمعه, 31 فروردین 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
Malkoç 3 BB Aksaray 850,000 تومان تومان تومان تومان تومان
monopol-bristol taksim 3 B.B TAKSIM 990,000 تومان تومان تومان تومان تومان
konak taksim 4 B.B taksim 1,400,000 تومان تومان تومان تومان تومان
GOLDEN AGE 1 4 B.B TAKSİM / CENTER 1,500,000 تومان تومان تومان تومان تومان
GRAND OZTANIK 4 B.B TAKSİM / CENTER 1,520,000 تومان تومان تومان تومان تومان
Malkoç
3
Aksaray
BB
قیمت 2 تخت خوابه: 850,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
monopol-bristol taksim
3
TAKSIM
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 990,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
konak taksim
4
taksim
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
GOLDEN AGE 1
4
TAKSİM / CENTER
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,500,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
GRAND OZTANIK
4
TAKSİM / CENTER
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,520,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات

تور استانبول