تور استانبول

شنبه, 29 اردیبهشت 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
herton 3 bb fatih 900,000 تومان تومان تومان تومان تومان
fide taksim 4 B.B TAKSIM 1,060,000 تومان تومان تومان تومان تومان
monopol-bristol taksim 3 B.B TAKSIM 1,060,000 تومان تومان تومان تومان تومان
comfort life 4 bb sisli 1,110,000 تومان تومان تومان تومان تومان
YUKSEL 4 BB TAKSIM 1,190,000 تومان تومان تومان تومان تومان
PERA ROSE - PERA CITY 4 B.B PERA 1,230,000 تومان تومان تومان تومان تومان
taxim express 4 B.B taxim 1,230,000 تومان تومان تومان تومان تومان
nova plaza taksim 4 B.B Beyoğlu 1,280,000 تومان تومان تومان تومان تومان
fermanhilal 4 b.b taksim 1,290,000 تومان تومان تومان تومان تومان
feronya 4 B.B Beyoglu 1,310,000 تومان تومان تومان تومان تومان
marbeltaksim 4 b.b taksim 1,330,000 تومان تومان تومان تومان تومان
CRYSTAL 4 B.B TAKSİM / CENTER 1,460,000 تومان تومان تومان تومان تومان
herton
3
fatih
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 900,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
fide taksim
4
TAKSIM
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,060,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
monopol-bristol taksim
3
TAKSIM
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,060,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
comfort life
4
sisli
bb
قیمت 2 تخت خوابه: 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
YUKSEL
4
TAKSIM
BB
قیمت 2 تخت خوابه: 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
PERA ROSE - PERA CITY
4
PERA
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
taxim express
4
taxim
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
nova plaza taksim
4
Beyoğlu
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,280,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
fermanhilal
4
taksim
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,290,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
feronya
4
Beyoglu
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,310,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
marbeltaksim
4
taksim
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
CRYSTAL
4
TAKSİM / CENTER
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات

تور استانبول