استانبول

دو شنبه, 30 بهمن 1396

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
kumkapi 3 b.b kumkapi.fatih 990,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ottoman city 4 B.B SISLI 1,090,000 تومان تومان تومان تومان تومان
whitmonarch 4 b.b sisili 1,130,000 تومان تومان تومان تومان تومان
feronya 4 B.B Beyoglu 1,240,000 تومان تومان تومان تومان تومان
cartoon 4 b.b taksim 1,300,000 تومان تومان تومان تومان تومان
CRYSTAL 4 B.B TAKSİM / CENTER 1,400,000 تومان تومان تومان تومان تومان
golden age 4 B.B TAXIM 1,450,000 تومان تومان تومان تومان تومان
point 5 b.b aksaray 1,650,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ELITE WORLD 5 B.B BOMONTI / SISLI 1,760,000 تومان تومان تومان تومان تومان
kumkapi
3
kumkapi.fatih
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 990,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
ottoman city
4
SISLI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
whitmonarch
4
sisili
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
feronya
4
Beyoglu
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
cartoon
4
taksim
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,300,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
CRYSTAL
4
TAKSİM / CENTER
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
golden age
4
TAXIM
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
point
5
aksaray
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
ELITE WORLD
5
BOMONTI / SISLI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,760,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات