تور اسکی گودائوری

چهار شنبه, 27 دی 1396

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
ABUGUDAURI 3 B.B GUDAURI 1,635,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ALPINA 4 B.B GUDAURI 1,665,000 تومان تومان تومان تومان تومان
GUDAURIHUT 4 B.B GUDAURI 1,815,000 تومان تومان تومان تومان تومان
EDELWEISS 4 B.B GUDAURI 1,845,000 تومان تومان تومان تومان تومان
CLUB-2100 4 B.B GUDAURI 1,925,000 تومان تومان تومان تومان تومان
LOFT 4 B.B GUDAURI 2,000,000 تومان تومان تومان تومان تومان
MARCOPOLO 5 B.B GUDAURI 2,380,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ABUGUDAURI
3
GUDAURI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,635,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
ALPINA
4
GUDAURI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,665,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
GUDAURIHUT
4
GUDAURI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,815,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
EDELWEISS
4
GUDAURI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,845,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
CLUB-2100
4
GUDAURI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,925,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
LOFT
4
GUDAURI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
MARCOPOLO
5
GUDAURI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات

تفلیس
تور اسکی گودائوری

رفت و برگشت باپرواز قشم ایر

اقامت درهتل با صبحانه

هتل هابدون هزینه ورودی پیست میباشد

رفت و برگشت از تفلیس به همراه ترنسفر زمینی به گودائوری

لیدر فارسی زبان -بیمه مسافرتی

روزهای پروازی:یکشنبه-چهارشنبه-دوشنبه-جمعه