افر تور کیش

جمعه, 04 اسفند 1396

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
ستاره کیش 2 2 B.B ميدان دايوش روبروي هتل داريوش 610,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل آرا 2 صبحانه،استقبال فرودگاهي خيابان رودکي 615,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل گراند 4 صبحانه استقبال فرودگاهي 730,000 تومان تومان تومان تومان تومان
پارسیان 3 صبحانه،استقبال فرودگاهي ميدان ساحل 840,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل پارمیس 5 صبحانه میدان پردیس 1,110,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل داریوش 5 صبحانه میدان داریوش 1,285,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ستاره کیش 2
2
ميدان دايوش روبروي هتل داريوش
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 610,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل آرا
2
خيابان رودکي
صبحانه،استقبال فرودگاهي
قیمت 2 تخت خوابه: 615,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل گراند
4
استقبال فرودگاهي
صبحانه
قیمت 2 تخت خوابه: 730,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
پارسیان
3
ميدان ساحل
صبحانه،استقبال فرودگاهي
قیمت 2 تخت خوابه: 840,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل پارمیس
5
میدان پردیس
صبحانه
قیمت 2 تخت خوابه: 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل داریوش
5
میدان داریوش
صبحانه
قیمت 2 تخت خوابه: 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات