تور زمینی مشهد

جمعه, 18 خرداد 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
شمالی 0 F.B امام رضا 12 220,000 تومان تومان تومان تومان تومان
صدف 0 انتخابی امام رضا 12 235,000 تومان تومان تومان تومان تومان
گوهر 0 انتخابی امام رضا 5 240,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل آپارتمان تمدن 0 انتخابی امام رضا 1 250,000 تومان تومان تومان تومان تومان
فرزانگان 2 انتخابی آخوند خراسانی 5 275,000 تومان تومان تومان تومان تومان
تهران 3 انتخابی امام رضا 8 365,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل عماد 4 انتخابی خیابان طبرسی 395,000 تومان تومان تومان تومان تومان
شمالی
0
امام رضا 12
F.B
قیمت 2 تخت خوابه: 220,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
صدف
0
امام رضا 12
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 235,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
گوهر
0
امام رضا 5
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 240,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل آپارتمان تمدن
0
امام رضا 1
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 250,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
فرزانگان
2
آخوند خراسانی 5
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 275,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
تهران
3
امام رضا 8
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 365,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل عماد
4
خیابان طبرسی
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 395,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات